Verdensarvområder

UNESCOs verdensarvkonvensjon ble opprettet i 1972. Det mest kjente resultatet fra denne opprettelsen er lista over verdens kultur- og naturarv. Lista inneholder nå over 1000 steder eller objekter verden rundt med natur- eller kulturarv av framstående universell verdi.
Fra Geirangerfjorden, en del av det norske verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap. Foto: Per Eide

Mange verdensarvsteder har geologiske attraksjoner av universell verdi. Noen steder kan verdensarvområder også ligge inne i en geopark og vice versa.

Likevel er UNESCOs verdensarvliste noe annet enn UNESCOs Global Geoparks Programme. Områdene forvaltes, og naturverdiene formidles, på litt ulike måter i de to programmene. I en geopark er naturverdiene i sentrum, men i et verdensarvområde er også kulturelle verdier i fokus. Opptakskriteriene er også annerledes. I en geopark fokuseres det på geologiske verdier, mens et verdensarvområde har flere variabler å definere seg innenfor.

For begge programmene legges det imidlertid vekt på at området skal være unikt, forvaltes på en bærekraftig måte, og at de lokale innbyggerne har innflytelse på hvordan området brukes.