Vannprøvetaker

NGU har egen vannprøvetaker for borehull. Den kan tilkobles vinsjene som brukes til de øvrige sondene.
Figur 1: Vannprøvetaker. Tømming av prøvetaker i prøveflaske.

Med denne sonden kan en ta vannprøver i dype borehull, maksimum 2000 m dyp. Prøvevolum er 1.0 l og minste hulldiameter er 46 mm. Figur 1 viser prøvetakeren når den tømmes for vann.

Sonden består av et rør som fylles med vann når en senker den nedover i hullet. Vannet strømmer gjennom sonden.  Ved ønsket dyp låses prøvetakeren ved løse ut fjærbelastede ventiler i topp og bunn, og 1.0 l vann er fanget. Vannprøver fra dypet kan være nyttig når en for eksempel vil undersøke store variasjoner i vannets elektriske ledningsevne eller pH. Dette kan være aktuell problemstilling ved forurenset grunnvann.

Dersom en skal ta prøver fra flere dyp i samme borehull må en starte øverst i hullet. Eksempel på bruken av prøvetakeren er vist i metodebeskrivelsen for Vannkvalitetssonde. Her er flere prøver fra to borehull analysert og sammenliknet med in situ målinger med vannkvalitetssonden.