Vann

Overflatevann (bekker, innsjøer) så vel som grunnvann er viktige prøvematerialer for geokjemisk kartlegging. Den rivende utviklingen av kjemiske analyseteknikker de siste tjue årene har gjort det mulig at vi i dag kan analysere store deler av periodesystemet (rundt 70 elementer) med god nok følsomhet til å kunne gjøre bestemmelser i vannprøver.

Sammen med hydrogeologene ved NGU har NGUs geokjemikere skaffet til veie en av de første multielementdatasett av norsk grunnvann. Grunnvannet i norske fjell har utfordringer knyttet til fluor (F), radon (Rn) og uran (U) som det er viktig å ha kunnskap om. I analyser av overflatevann har sjøvann langs den lange kystlinjen stor påvirkning på kjemien i vannet og geologien kan ofte være maskert/dekket/ av slike klimatiske effekter opptil 50 km inn i landet.

Innsamling av vannprøver krever stor forsiktighet. Siden de fleste elementer foreligger i svært lave konsentrasjoner i vann, kan en vannprøve lett bli kontaminert i de forskjellige trinn i en prøvetaking. Geokjemikerne ved NGU har avdekket flere uventende kontamineringsutfordringer.

Vannkvaliteten i Riftdalen i Etiopia hvor mye fluor i drikkevannet utgjør et helseproblem er kartlagt.

Kartleggingen av grunnvannskjemi i Europa hvor det brukt flaskevann som en proxy/referanse for grunnvannet, er det av de ferskeste prosjektene i grunnvannsverdenen.

Utvalgte referanser:

  • BANKS, D., FRENGSTAD, B., MIDTGÅRD, A.K., KROG, J.R. & STRAND, T., 1998. The chemistry of Norwegian groundwaters: I. The distribution of radon, major and minor elements in 1604 crystalline bedrock groundwaters. The Science of the Total Environment, 222: 71-91
  • BANKS, D., SÆTHER, O.M., RYGHAUG, P. & REIMANN, C., 2001. Hydrochemical distribution patterns in stream waters; Trøndelag; Central Norway. The Science of the Total Environment 267: 1-21.
  • FRENGSTAD, B., MIDTGÅRD, AA.K., BANKS, D., KROG, J.R. & SIEWERS, U., 2000 The chemistry of Norwegian groundwaters. III.  The distribution of trace elements in 476 crystalline bedrock groundwaters, as analysed by ICP-MS techniques. The Science of the Total Environment 246: 21-40.
  • JÆGER, Ø., GRIMSTVEDT, A., FRENGSTAD, B., & REIMANN, C.,, 2006. Groundwater contamination from well points – An experience from the Norwegian groundwater monitoring network. The Science of the Total Environment 367: 437-440.
  • REIMANN, C. & BIRKE, M. (eds.), 2010. Geochemistry of European Bottled Water. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, 268pp
  • REIMANN, C., BANKS, D., BOGATYREV, I., CARITAT, P. de, KASHULINA, G. & NISKAVAARA, H., 1999. Lake water geochemistry on the western Kola Peninsula, north-west Russia. Applied Geochemistry, 14: 787-805.
  • REIMANN, C., BANKS, D. & CARITAT, P.DE, 2000. Impacts of airborne contamination on regional soil and water quality: the Kola Peninsula, Russia. Environmental Science and Technology 34: 2727-2732.
  • REIMANN, C., BJORVATN, K., FRENGSTAD, B., MELAKU, Z., TEKLE-HAIMANOT, R. & SIEWERS, U., 2003. Drinking water quality in the Ethiopian section of the East African Rift Valley I: Data and health aspects. The Science of the Total Environment 311: 65-80.
  • REIMANN, C., GRIMSTVEDT, A., FRENGSTAD, B. & FINNE, T.E. 2007. White HDPE bottles as a source of serious contamination of water samples with Ba and Zn. Science of the Total Environment 374: 292-296.