UNESCO: Verdensarv og geoparker

Vårt geologiske mangfold bidrar til naturopplevelser. Dette gjenspeiles også i arbeidet med å ta vare på viktige deler av klodens natur- og kulturarv, både nasjonalt og internasjonalt.

UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kommunikasjon og kultur, har flere tiltak for å øke den globale oppmerksomheten om geologiske tema, både med oversikten over verdens natur- og kulturarv og i sitt arbeid med geoparker.

En geopark er et større område, tilsvarende en nasjonalpark, som inneholder flere spennende, varierte og verdifulle geologiske forekomster. Området er ikke formelt vernet, men har som formål å spre kunnskap om det geologiske mangfoldet og hvilke forutsetninger dette gir for biodiversiteten i området.

På nasjonalt nivå formidles geologisk kunnskap i nasjonalparker, geoparker og på steder med tilrettelagt informasjon.