Trondhjemitt

Trondhjemitt er en hvit, granittliknende bergart som geologisk klassifiserer som tonalitt. Tronhjemitt inneholder mer enn 20% kvarts, men skiller seg fra granitt ved at den har vesentlig kun en feltspattype (plagioklas).
Trondhjemitt fra Støren.

Trondhjemitt har fått navnet fra byen, men det er faktisk på Støren ca. 50 kilometer syd for Trondheim at typeområdet finnes. Der er det småskala produksjon av blokker som vesentlig blir solgt i Norge. Gravstein og fasadeplater er vanlige produkter. Siden trondhjemitt er en nær slektning av granitt er den holdbar og hard.

Trondhjemitt fra Årdal
Trondhjemitt fra Årdal

Vi finner trondhjemitt vesentlig i Sør-Trøndelag og Hedmark. Forekomstene er meget ulike, og det er de yngste (ca. 430 millioner år) som er de best egnete til naturstein. Det er fordi de har blitt dannet etter at de mest "ødeleggende" effekter av fjellkjededannelse var ferdig. Vi har historisk drift i Tolga og Innerdalen nær Oppdal. I øvre del av Budalen har det vært forsøksdrift. Litt drift har det også vært på en lys grønnlig trondhjemitt i Rennebu.

Den hviteste av trondhjemittene finnes like ved Årdal i Sogn. Grand Hotel i Oslo ble kledd med denne. Og det gikk mye hvit brostein til Bergen. Forekomstene er imidlertid vanskelig å drive; de er uregelmessige og ligger i vanskelig terreng. 

Trondhjemitt fra Tolga
Trondhjemitt fra Tolga
Trondhjemitt fra Rennebu
Trondhjemitt fra Rennebu.
Trondhjemitt fra Støren i Grand Hotels nybygg, Oslo.
Trondhjemitt fra Støren i Grand Hotels nybygg, Oslo.