Tørre grunnvannsbrønner

Gir brønnen din for lite vann nå i sommer? Er din brønn påvirket av tørken? Klimaprognoser tilsier at det vil bli flere og lengre tørkeperioder i fremtiden, og vi ønsker å vite mer om hvordan det kan påvirke grunnvannet i Norge. Vi bruker informasjonen du oppgir til å bedre kunne forutse hvilke områder som er sårbare for tørke, og eventuelt hva man kan gjøre for å unngå at en vannkrise oppstår i fremtiden.

Du kan finne ut om din brønn er registrert ved å bruke Granada (Nasjonal Grunnvannsdatabase), og zoom inn til området hvor brønnen er. Om du ser en gul eller blå runding, kan du klikke på denne - og du blir deretter presentert for en faktavisning med detaljert informasjon.

Vil du vite mer om grunnvann og drikkevannsbrønner? Besøk Grunnvann.no

Stedsinformasjon

* (påkrevd)
* (påkrevd)

Vi ønsker at du oppgir enten adresse eller gårds-/bruks-/festenummer brønnen befinner seg på.
Du kan gå til Kartverket for å finne ditt gårds- og bruksnummer 

Brønninformasjon

* (påkrevd)
* (påkrevd)
* (påkrevd)
Ikke påkrevd
meter (uten desimal - rund av)
Informasjonen vi samler kombineres ikke med personopplysninger, og benyttes kun til statistikk og analyse.