Tollboden

Mens Hovedpostkontoret får poeng for sin eleganse, gir vi Tollboden full pott på maktsymbolisme.
Tollboden er massiv og majestetisk, kanskje litt truende. Men det var kanskje det som var meningen?

Tollboden, Trondheim
Adresse: Brattøra
Arkitekt: Karl M. Norum
Byggeår/periode: 1911 

Fasaden er i råkopp, råhugget granitt fra Iddefjorden. 

Sammen med Hovedpostkontoret var Tollboden i Trondheim - eller Toldkammerbygningen, som den ble kalt før - ett av de siste byggene til jugend-arkitekten Karl M. Norum. 

Og som i Hovedpostkontoret finner vi her mange små perler av jugend-ornamentikk. 

Absolutt verdt et besøk selv om man ikke har noe å fortolle!

En mørk steintype pryder navnet på bygningen. Vi har ikke vært oppe for å sjekke hvilken, men vi gjetter på en mørk variant av larvikitt.
En mørk steintype pryder navnet på bygningen. Vi har ikke vært oppe for å sjekke hvilken, men vi gjetter på en mørk variant av larvikitt.
Fine detaljer på fasaden: hvem er toller og hvem er kunde?
Fine detaljer på fasaden: hvem er toller og hvem er kunde?