Tidsskala

Den geologiske tidsskalaen er et rammeverk for å plassere Jordas lange og komplekse geologiske historie inn i ett og samme system.

Geologer, paleontologer og andre geovitere tolker og kombinerer informasjonen som finnes i mineraler og bergarter til å studere Jordas historie. Til dette trenger vi en spesiell tidsalmanakk, den geologiske tidsskalaen. Tidskalaen, som er regulert av den internasjonale kommisjonen for Stratigrafi, relaterer stratigrafi til geologiske tidsperioder, som er organisert i henhold til nomenklatur, alder og standard fargekoder. Tidsskalaen er hierarkisk, bestående av (fra minste til største enhetene) aldre, epoker, perioder, era og eons, hvor hver periode kan romme flere titals millioner av år.

Geovitere bruker flere metoder til inndeling av tidsskalaen:

  • Relativ kronologi (stratigrafi) blir brukt til å bestemme den relative rekkefølgen av geologiske hendelser. Metoden er basert på prinsippet at yngre enheter avsettes på toppen av eldre enheter.
  • Fossiler (planter og dyr) kan brukes til å korrelere mellom geografisk atskilte områder, når de definere store endringer i dominans av spesielle livsformer.
  • Geokronologi omfatter anvendelsen av absolutte (radiometriske) aldersbestemmelser, som er basert på radioaktiv nedbryting av elementer som finnes i vanlige bergartsdannede mineraler, samt paleomagnetisme, som gir informasjon om retning og intensitet av Jordas magnetfelt.

De ulike inndelingene i tidsskalaen henger sammen med store og viktige hendelser i Jordas historie. For eksempel er fanerozoikum (541 ± 1 millioner år siden til nåtid) den geologiske eon hvor dyrelivet har vært utbredt, mens starten og slutten av perioden Trias (252.2 ± 0.5 til 201.3 ± 0.2 millioner år) er definert gjennom en global masseutryddelse av biosfæren.

Tidsgrensene i tidsskalaen må ikke sees på som definerte og statiske, de endres i tråd med ny kunnskap og nye og forbedrede dateringsteknikker. 

Tabellen er tegnet av K.M Cohen, S. Finney & P.L. Gibbard (c) International Commission on Stratigraphy, januar 2015 Referanse:
Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; updated) The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-20