Strandavsetninger på Sand

Bli med til Sand i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.
Foto: Aleksandra Jurus

Her kan du studere strandavsetninger, marint materiale som er vasket av bølger i strandsonen under det geologene kaller marin grense, altså så høyt havet sto etter siste istid. På beskyttede steder opptrer avsetningene gjerne som sand, på mer værutsatte strender finner vi grus og stein.

På Sand kan du også se breelvavsetninger sammensatt av grus og sand. Disse avsetningene er transportert med isbreer og spylt ut med smeltevannet da isen trakk seg tilbake.

Tjeldsund ligger nord for Ofotfjorden og omfatter blant annet Tjeldøya, der Sand ligger.

Berggrunnen i det aller meste av kommunen består av gamle dypbergarter, vesentlig granitt. I Kongsvikdalen på Hinnøya går det en smal stripe med gammel glimmerskifer og gneis. Samme bergarter finnes også lengst nord på Tjeldøya, men disse er yngre og dannet under den kaledonske fjellkjedefoldingen. Det er også ulike typer marmor i grunnen langs Sandtorgstraumen. Her er det godt jordsmonn med en frodig vegetasjon.

Kommunen er berglendt med en rekke spisse tinder, dels med dype botner imellom. På Hinnøya når Setertinden 1095 meter over havet, mens Trollfjellet på Tjeldøya når 1010 meter over havet. Kommunens høyeste fjell er Nástečohkka (Skittendalstinden) på fastlandet, 1306 meter over havet. Strandflaten er også stedvis godt utviklet.

(Kilder: NGUs database over Geologisk arv/Store norske leksikon)