Størst på løsmasser

Grimsmoen i Folldal kommune i Innlandet er den største løsmasseavsetningen i innlands-Norge.
Elva Grimsa meanderer dypt nedskåret i moen før utløpet i Folla ved Grimsbu. Foto: Aleksandra Jurus

De mektige lagene av sand og grus ble bygget opp mens området lå på bunnen av en bredemt sjø. Under siste istid drenerte breen vann nordover Atnadalen mot Folldal, og i prosessen ble det skapt eskere, dreneringsspor, morenerygger og dødisgroper, som viser tilførselsveiene for materialet.

På toppen av sandavsetningen kan man blant annet se sanddyner, som er dannet ved at finkornet, tørr sand føres med vinden og legges opp i sanddyner på samme måte som i en ørken. Det er mulig fordi klimaet i Folldal er svært tørt.

Elva Grimsa meanderer dypt nedskåret i moen før utløpet i Folla ved Grimsbu.

På grunn av sin utforming, størrelse og beliggenhet har Grimsmoen en enestående plass i dokumentasjonen av isavsmeltingsforløpet i innlandsområdene i Midt-Norge, og området har i dag status som naturreservat.
(Kilde: Wikipedia)

Foto: Aleksandra Jurus