Spørreundersøkelse om grunnvann

Seksjon for byggeråstoffer og geokjemi ved NGU er med i et samarbeid mellom Polen, Ukraina, Latvia og Estland, for å se på utfordringer med grunnvann på tvers landegrensene. De har nå opprettet en spørreundersøkelse hvor de som jobber med vann i Norge kan svare på hvilke utfordringer de møter ved forvaltning og kartlegging av grunnvann.
Grunnvann strømmer ut av en fjellsprekk ved Bogen i Ofoten. Foto: Øystein Jæger, NGU.

Tilsvarende undersøkelser blir også gjort i de andre prosjektlandene for å sammenligne resultatet.

Spørreundersøkelsen har en beregnet svartid på 5-10 minutter og er åpen til 1. august.

Utfordringene du kan svare på i undersøkelsen handler om:

  • Grunnvannsenheter som krysser landegrensene
  • Harmonisering av kartlegging
  • Kartframstilling
  • Datautveksling med fokus på kvalitet og kvantitet av grunnvannet
  • Om hvordan EUs vanndirektiv blir implementert administrativt
  • Om grunnvann blir administrert på en hensiktsmessig måte i Norge.

Samarbeidsprosjektetet heter «EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (EU-WATERRES)». Det er finansiert over EØS-midlene EEA og Norway Grants.

Kart som viser samarbeidslandene i prosjektet. 

Relaterte prosjekter

EU-WATERRES
EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (EU-WATERRES).