Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane har et høyt antall registrerte historiske fjellskred (nest flest i Norge etter Møre og Romsdal), samt flest omkomne relatert til fjellskred og fjellskredgenererte flodbølger. NGU har foreløpig kartlagt 23 ustabile fjellpartier i fylket som kan danne fjellskred i fremtiden.
Oversiktsbilde av det ustabile fjellpartiet Osmundsneset i Gloppen.

Sogn og Fjordane er preget av mange fjorder og daler omgitt av høye fjellsider. De bratte fjellsidene har ført til flere store fjellskredhendelser siden siste istid, som har utviklet flodbølger hvor flere omkomne. Et eksempel er langs Loenvatnet (Stryn Kommune), hvor det er dokumentert totalt 7 fjellskred som har skapt flodbølge. De to største hendelsene var i årene 1905 og 1936 med totalt 134 omkomne

NGU utfører systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane siden 2007. Av 200 undersøkte områder, er det oppdaget 23 ustabile fjellpartier med sikre tegn på tidligere eller nåværende bevegelser. Dette arbeidet er gjort av NGU i samarbeid med den tidligere fylkesgeologen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Alle ustabile fjellpartier vil etter hvert klassifiseres etter fare og risiko i henhold til fare- og risikoklassifiseringen, og gjøres tilgjengelig i databasen for ustabile fjellpartier.

Periodiske bevegelsesmålinger foretas på 16 ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane, ved hjelp av for eksempel differensial globalt satellitt navigasjonssystem (vanligvis kjent som GPS), terrestrisk laserskanning, satellittbaserte InSAR-målinger, bakkebaserte InSAR-målinger, men også av ekstensometer. Vesentlige bevegelser er målt på seks ustabile fjellpartier (Flåm, Vidme og Viddalen i Aurland, Osmundneset i Gloppen, Lifjellet Øst i Hyllestad og Ovrisdalen i Vik) med gjennomsnittshastigheter mellom 0,2 og 3 cm pr. år.

Relaterte prosjekter

Fjellskred i Sogn og Fjordane
Prosjektet "ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane" tar sikte på en systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og Fjordane fylke.