Skred i bratt terreng

Skråninger brattere enn ca 25-30 ° kan være utsatt for ulike typer skred. NGU jobber med forskning og kartlegging av steinsprang og jord-og flomskredprosesser i bratt terreng.

Norge er et land med mye vakker – og til tider farlig natur. Vi er stolte av de høye fjellene og de bratte dalsidene vi har mange steder i landet vårt, men disse byr også på utfordringer for folk som bor eller ferdes her.

Fra et jordskred på Årset i Ørsta kommune. Skredet gikk 15. november 2013 etter et døgn med kraftig nedbør.
Fra et jordskred på Årset i Ørsta kommune. Skredet gikk 15. november 2013 etter et døgn med kraftig nedbør.

Hvert år mister flere mennesker livet i skredulykker i Norge. De fleste av disse ulykkene skjer i forbindelse med fritidsaktiviteter, men også mange veier rammes av skred hvert år, og mange bolighus er bygget i skredutsatte områder. For å hindre ulykker og bygging i skredfarlig terreng er det viktig å forstå skredprosessene. Hva utløser skredene? Hvor går det skred, og hvor langt ut i dalbunnen kan skred fra skråningene nå?

Jordskred på Vatne i Ørsta kommune
NGU-forsker Gro Sandøy undersøker et jordskred, som gikk i Vatne i Ørsta kommune i 2013.

NGU gjør forsknings- og utviklingsarbeid for å få dypere forståelse av skredprosessene, samt geologiske kartleggingsarbeid for å skaffe oversikt over hvilke områder som har vært, og kan være utsatt for skred. Les mer om ulike skredprosesser og hvordan aktsomhetskart skal bidra til økt sikkerhet mot skred.