Serpentinitt

Serpentinitt er en omdanningsbergart som ofte er grønn med en marmorert struktur. Hovedbestanddelen er varianter av serpentinmineraler, krysotil og antigoritt.
Lys serpentinitt fra Sparbu.

Serpentinitt dannes ved omdanning av jern-magnesiumrike bergarter dypt nede under havbunnen. Omdanningsprosessen kan beskrives som hydrering. Bergarten har derfor mye bundet vann i krystallstrukturen, noe som har gitt en sær anvendelse av serpentinitt som nøytronskjold i kjernereaktorer.

Som naturstein er serpentinitt kjent helt fra antikken, og kalles ofte "grønn marmor" siden hardhet og polerbarhet er sammenlignbar. I Norge var det inntil nylig produksjon av serpentinitt i Sparbu nær Steinkjer. 

Mørk serpentinintt fra Sparbu
Mørk serpentinitt fra Sparbu,