Samfunnet trenger råstoffer

Et moderne samfunn har behov for store mengder mineralske råstoffer for å fungere. Det meste av dette må i overskuelig framtid utvinnes fra berget.

I løpet av livet vil hver av oss forbruke nesten 500 kilo kobber i gjennomsnitt. Det tilsvarer 50 tonn malm i berget. Norges befolkning vil altså forbruke 275 millioner tonn kobbermalm, det vil si minst 100 millioner tonn pr. generasjon. Dette tilsvarer mer enn tre ganger den samlete produksjonen i Løkken gruver, som var i drift i 333 år. Det er ikke realistisk å tenke seg at vi de neste 50 år skal klare å utvinne den mengden kobber som vi faktisk forbruker i Norge.

Av gull forbruker vi kun 1 kg i løpet av et liv. Men siden gullmalmer er mye fattigere enn kobbermalmer, er mengden berg som må sprenges og knuses mye større. Nesten to milliarder tonn berg må knuses for å tilfredsstille hver norsk generasjons behov. Det tilsvarer et ti kilometer dypt hull på størrelse med ti fotballbaner! Omtrent like mye forbruker hver generasjon av pukk og grus, som går til veg, jernbane og betong.

Video: Animasjonsfilmen "Fra Steinalder til bergindustri" viser hvordan vi omgir oss med mineralske råstoffer i hverdagen.

Det er altså ikke små mengder berg som hvert år må utvinnes og foredles for at vi skal kunne opprettholde samfunnet slik vi kjenner det.

Jern, kobber, sink og legeringsmetaller er svært viktige for industrialisering. Derfor er behovet for slike råstoffer stort i de deler av verden som er på vei fra utviklingssamfunn til industrialiserte samfunn. Kina har vært ledende i en årrekke, mens India, Russland, Brasil, og kanskje Indonesia samt deler av Afrika er på vei.

Komplisert elektronikk krever mange grunnstoffer med forskjellige egenskaper for at den skal virke. Derfor kan det være så mye som femti ulike grunnstoffer i moderne mobiltelefoner som må utvinnes fra forekomster i berget. Dette skaper tidvis krevende situasjoner innen forsyning av råstoffer grunnet statlige og private monopoler. Derfor har EU definert en gruppe av råstoffer som kritiske, siden de er særlig viktige for moderne samfunn og det samtidig er risiko for forsyningen av dem. Elektriske biler og vindturbiner kan for eksempel  ikke produseres uten råstoffer som i dag kun produseres i Kina.

Grønn energi er avhengig av mineralske råstoffer. En moderne vindturbin inneholder gjerne 300 tonn metaller, solcellepaneler trenger rein kvarts for å virke, batterier trenger sjeldne jordartsmetaller og dagens batterier både grafitt og litium.

Mineralske råstoffer i bruk
Mineralske råstoffer i bruk