Rogaland

I Rogaland startet skredkartleggingen i 2014. Med Preikestolen har fylket en av de mest kjente ustabile fjellpartier i Norge, og denne tiltrekker seg tusenvis av turister hvert år. Målt deformasjon her er svært lav, så turistattraksjonen vil nok forbli slik i lang fremtid.
Åpne sprekker som viser deformasjon på Tytefjell i Tysvær kommune. Små kollapser langs fronten av dette ustabile fjellpartiet har kommet i fjorden.

Rogaland er preget av mange fjorder og daler, omgitt av høye og bratte fjellsider. Disse bratte fjellsidene har ført til flere store fjellskred siden siste istid.

NGU startet med en systematisk kartlegging i 2014, i kommunene Vindafjord, Tysvær og Suldal. Her pågår ennå kartleggingen. Målingene av bevegelser vil starte i 2015, og de første resultatene vil være klare i 2016. Derfor er det for tidlig å si noe om eventuelle høyrisikoområder i Rogaland.

Åpne sprekker i fjellsidene indikerer likevel en deformasjon som til slutt kan føre til en svikt. Kartlegging og resultater vil bli lagt inn i databasen for ustabile fjellsider.