Ressurser

Norge har store geologiske ressurser på havbunnen og under havbunnen. For å kunne høste av disse ressursene på en bærekraftig måte er det avgjørende med gode kart og databaser som viser hvor ressursene finnes, og hva de består av.

NGU kartlegger geologiske ressurser på og under havbunnen både i kystsonen og lenger til havs. Dette gjøres i forskjellige prosjekter og programmer, for eksempel MAREANO (www.mareano.no). Ressurser og potensielle ressurser som kartlegges er blant anna sand og grus, skjellsand, gasshydrater og grunn gass.
 
NGU er også involvert i forskningsprosjekter og samarbeid med oljeindustrien, som er interessert i data som kan benyttes til leting etter hydrokarboner. Metaller på midthavsryggene i dyphavet er et eksempel på marine ressurser som vil kunne utvinnes en gang i framtida.