Reis til Reisadalen

Reisadalen er et dalføre i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark fylke. Dalen har særegne landformer med store fosser og et trangt gjel.
Du kan reise gjennom Reisadalen opp til Bilto ved å følge fylkesvei 865 fra E6 ved Storslett. For å komme videre må du bruke elvebåt og apostlenes hester. Foto: NGU

Dalen begynner innerst i Reisafjorden og går i sørøstlig retning mot den sørvestligste delen av Finnmarksvidda. Dalen er oppkalt etter Reisaelva, som renner gjennom hele dalføret.

Den nedre delen av dalen er bred og åpen med store jordbruksområder, lyngmoer, og store strekninger med bjørk- og furuskog. Fra Bilto og opp til Imofossen får dalen karakter av et trangt gjel med stupbratte sider. Fra øst stuper den 269 meter høye Mollisfossen ned i dalen.

I øvre del av dalen ligger Reisa nasjonalpark, som ble opprettet i 1986 for å «bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster». Nasjonalparken dekker et område på 806 km² og inneholder et av Norges aller rikeste arktiske planteliv.

E6 krysser den nedre delen av dalen ved kommunesenteret Storslett, og FV 865 følger dalen fra Storslett til Bilto.

(Kilder: NGUs database over Geologisk arv/Wikipedia)