Regionalgeologi

Norges berggrunn kan kort beskrives ved å se på hvordan de store trekkene i den geologiske historien har satt spor etter seg i de ulike delene av landet. En slik forenklet framstilling byggere på mer detaljerte undersøkelser som NGU og andre har utført gjennom mer enn 150 år.
Forenklet berggrunnskart. Klikk for stor versjon.

Den prekambriske berggrunnen i Norge hører til det som kalles det fennoskandiske skjoldet. Berggrunne kan på regional skala deles inn i områder som har en felles historie med vulkanisme, deformasjon og dannelsen av store fjellkjeder som etter hvert ble slitt ned gjennom erosjon og sedimentasjon.

De eldste bergartene finnes i nordøst der store områder i Nord-Finland og på Kola består av arkeiske gneiser (eldre enn 2500 millioner år). Sammen med disse finnes paleoproteroziske  bergarter(2500 -1950 millioner år) som består av tykke vulkanske og sedimentære lagrekker avsatt i riftsoner i det arkeiske underlaget. 

Mot sørvest finner vi områder der dannelsen av jordskorpa skjedde i perioden mellom 1950 og 1750 millioner år siden. Deformasjon og omdanning  førte til dannelsen av den Svekofenniske  fjellkjeden som strekker seg gjennom de sentrale delene av Sverige og  Finland.

Det Svekofenniske området er avgrenset i vest av det Transskandinaviske intrusivbeltet. Dette områder består for det meste av granittiske dypbergarter som strekker seg langs en 1500 km lang sone fra sørlige Sverige til Lofoten.

I sør-Norge og vestlige sør-Sverige er berggrunnen dannet gjennom en lang periode fra ca 1750 til 900 millioner år siden. Her har vi et rikholdig utvalg av ulike bergarter som har spor etter to viktige fjellkjededannelser:  Den gotiske fjellkjeden (1700-1500 millioner) og den svekonorvegiske fjellkjeden (ca 1130-900 millioner år).

Den kaledonske fjellkjeden ble dannet for ca 400 millioner år siden. Enorme bergartsflak ble da skjøvet fra nordvest mot sørøst og ligger nå som et teppe som ligger over de eldre bergartene langs den vestlige delen  av Skandinavia.

Yngre vulkanske og sedimentære avsetninger gjennomsatt av dypbergarter finnes i Osloområdet. Disse ble dannet langs en permisk riftstruktur i grunnfjellet på Østlandet.