Ramså rik på sanddyner og fossiler

Ramså på østkysten av Andøya i Nordland fylke. Her finner du fine sanddyner, ei strandflate dekket av myr, og fossilførende bergarter fra kritt og jura tid.
Sanddyner øst for fylkesveg 82 som går gjennom Ramså. Foto: Aleksandra Jurus

Ved utløpet av elva Ramså er det blottlagt mesozoiske bergarter fra kritt og jura tid. Stedet er godt kjent av geologer, her er det funnet kull, og området blir ofte benyttet til studier av bergarter som ellers bare finnes på kontinentalsokkelen.

De fossilførende bergartene ble dannet for om lag 140 millioner år siden. Bergartene er spesielt rikholdig på fossiler, biter av trestammer og -greiner, skall etter skjell og blekksprutgruppene ammonitter og belemnitter. Det mest imponerende fossilet som er funnet i Ramsåfeltet er et nesten komplett skjelett av en over to meter lang fiskeøgle, en Ichtyosaurus.

Ramså har i en årrekke også vært regnet som en klassisk lokalitet innenfor strandforskyvningsproblematikk. Her ligger det varierte løsmasselag avsatt etter istidene.