Produksjon av grus og pukk

Sand, grus og pukk er ikke fornybare ressurser og forbrukes i et raskt tempo. Dette har allerede ført til ressursknapphet mange steder i landet, særlig i områder med høy befolkningstetthet.

NGU har utviklet et system for innhenting av slik informasjon gjennom utarbeiding av ressursregnskap. Dette gir mulighet for en bedre forvaltning og planlegging for å sikre tilgangen på gode forekomster også for kommende generasjoner.

Fylker og kommuner

NGU har utarbeidet ressursregnskap for sand, grus og pukk for 13 fylker og for flere kommuner og regioner. For noen fylker er det også gjort flere ganger. Dette gir en oversikt over ressurssituasjon og  forbruk for ett enkelt år, og bidrar til å avdekke forsyningsproblemer i forhold til eksisterende og planlagte utbyggingsoppgaver.

Ressursregnskapet viser også om ressursene brukes på riktig måte i forhold til kvalitet, ressurstilgang og transportavstander. Arbeidet utføres i samarbeid med fylkeskommuner, produsenter og forbrukere og inkluderer uttaks- og forbrukstall. Fra og med 2006 har en uttakstall fra alle grus- og pukkprodusenter i drift. Tidligere år har det bare vært enkelte fylker som en har hatt produksjonen for og hvor resten av landet ble prognosert.

Produksjon og forbruk

Av produksjonsoversikten fra 1975 til 2018 kan man også se at siden slutten av 1990-tallet har forbruket av pukk vært større enn produksjonen av grus.

Produksjon av sand, grus og pukk i Norge fra 1975 til 2018.
Produksjon av sand, grus og pukk i Norge fra 1975 til 2018.
Produksjon av sand, grus og pukk fra 1995 til 2018 - tabell.
Produksjon av sand, grus og pukk fra 1995 til 2018 - tabell.