Pikerealskolen

Bygningen beskrives som en vellykket symbiose mellom ny-klassisisten Schirmer og von Hanno, som har satt sitt preg på bygningen i form av en ny-gotisk portal.
Naturstein er ikke hovedelementet i fasaden på Pikerealskolen, men det som finnes er verdt en nærmere titt. Reppesandstein i grunnmur og tysk sandstein i portalen.

Pikerealskolen, Trondheim
Adresse: Dronningens gate 1B
Arkitekt(er): H. E. Schirmer og A. F. W. Von Hanno
Byggeår/periode: 1861

Geologisk sett er dette en godbit. Den er fundert på god Trondheimsstein, nemlig en omdannet sandstein som stammer fra Reppe. Denne var i drift mellom 1840 og 1880, før den ble ”utkonkurrert” av sandstein fra Hovin.

Men portalen kommer langveis fra. Den er hugget av en hard og bestandig sandstein, blant annet på grunn av at den er sementert med kvarts.

Det skal ikke mer en et blikk til for en trenet geolog for å se at det er snakk om en utlending, Vi gjetter på at den kommer fra Obernkirchen nær Hannover i Tyskland, kjent for særlig holdbar sandstein, populær i bruk til alle mulige restaureringsformål.

Dette er åpenbart von Hannos verk. Han hadde stor sans for denne sandsteinen, og vi finner flere ”spor” etter ham rundt om i landet fra den samme perioden.

Steinen skal være hugget ved hans eget verksted, og hvis vi ser godt etter finner vi både signaturen hans og steinhuggermerker.

Til tross for sine nesten 150 år fremstår sandsteinen uforvitret og skarp i kantene. Vi skjønner godt von Hannos sans for denne bergarten!
Til tross for sine nesten 150 år fremstår sandsteinen uforvitret og skarp i kantene. Vi skjønner godt von Hannos sans for denne bergarten!
Nederst ser vi det vi tror er von Hannos misunnelsesverdige signatur, øverst steinhuggermerke.
Nederst ser vi det vi tror er von Hannos misunnelsesverdige signatur, øverst steinhuggermerke.