Personopplysninger og informasjonskapsler i Brønnreg og Nasjonal grunnvannsdatabase

Norges geologiske undersøkelse (NGU) forvalter Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA), hvor alle vann- og energibrønner som bores skal registreres av den som har utført en slik boring. Når en brønn registreres, benytter NGU personopplysninger om oppdragsgiver for boringen, og den som registrerer brønnen, til å kvalitetssikre registreringen. Personopplysninger knyttet til brønnen slettes eller anonymiseres så fort registreringen er kvalitetssikret.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor Norges geologiske undersøkelse (NGU) samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. Personvernerklæringen gjelder for brukere av rapporteringssystemet Brønnreg, og oppdragsgiver for boring av registreringspliktige brønner.

Norges geologiske undersøkelse, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i Brønnreg og Nasjonal grunnvannsdatabase.

NGU har et personvernombud som kan hjelpe deg med spørsmål om vår bruk og oppbevaring av dine personopplysninger.

NGUs personvernombud kan kontaktes direkte på epost: personvernombud@ngu.no

Formål

NGU behandler og lagrer personopplysninger i Brønnreg for å kvalitetssikre registreringene vi mottar, og forvalte Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA).

Rettslig grunnlag

Behandling og oppbevaring av personopplysninger i Brønnreg og GRANADA blir utført med hjemmel i vannressursloven §46 med tilhørende forskrift.

Hvilke personopplysninger behandles

For brukere av Brønnreg:

Ved å opprette en brukerkonto i Brønnreg behandles brukerens fødselsnummer og navnet på det firma du rapporterer på vegne av. Ditt navn lagres om du velger å oppgi det.

For oppdragsgiver av registreringspliktig brønnboring:

I Brønnreg behandles oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse om den som registrerer brønnen oppgir dette. Posisjonsdata om brønnen, i form av koordinater og brønnens gårds-, bruks-, feste- eller seksjonsnummer blir også registrert, og regnes som personopplysninger når NGU behandler disse i kombinasjon med oppdragsgivers navn og kontaktinformasjon.

Etter at registreringen er kvalitetssikret av NGU, blir oppdragsgivers navn og kontaktinformasjon anonymisert. Brønnens gårdsnummer, bruksnummer og koordinater publiseres i Nasjonal grunnvannsdatabase, og er ikke lenger å anse som personopplysninger når tilhørende informasjon om oppdragsgiver er slettet.

Er det frivillig å gi fra seg personopplysningene?

For brukere av Brønnreg er det frivillig å oppgi navn i sin brukerkonto.

Ved registrering av ny brønn i Brønnreg er det frivillig å oppgi oppdragsgivers navn, telefonnummer og e-postadresse. Alle andre personopplysninger vi ber om må oppgis i henhold til vannressursloven §46 med tilhørende forskrift. Du kan se hvilke opplysninger det gjelder i forrige avsnitt.

Den som utfører en boring, skal alltid opplyse oppdragsgiver om registreringsplikten til NGU før boring.

Hvor hentes personopplysningene fra?

Personopplysninger om brukere i Brønnreg oppgis av brukeren selv, og hentes fra ID-porten.

Personopplysningene som registreres i Brønnreg om oppdragsgiver, innhentes av den som borer brønnen, og fra matrikkelen.

Oppbevaringstid, retting og sletting av personopplysninger

Når brukerkontoer i Brønnreg slettes, fjernes alle tilknyttede personopplysninger fra våre systemer.

Brønner registrert i Brønnreg og GRANADA knyttes til et automatisk generert ID-nummer, som ikke kan spores tilbake til brukerkontoen som registrerte brønnen etter at kontoen er slettet.

Personopplysninger om oppdragsgiver slettes eller anonymiseres så fort brønnen er kvalitetssikret og registrert. Det skjer etter maksimalt tre måneder.

Det er viktig at opplysningene vi har i GRANADA er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan rettes.

Registrertes rettigheter

Du har rett til innsyn og retting av dine data. Ta kontakt med Norges geologiske undersøkelse.

Du har rett til å klage til datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Hvordan sikres opplysningene?

Dataoverføring mellom Brønnreg og NGUs servere er kryptert. Tilgang til personopplysninger på NGUs servere er adgangsbegrenset. Ansatte ved NGU som håndterer personopplysninger er underlagt taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Telefonnummer: 73 90 40 00
Postboks 6315, Torgarden
7491 Trondheim

Informasjonskapsler (cookies)

Når du logger inn i Brønnreg, legger vi igjen en liten tekstfil (ofte kalt en informasjonskapsel eller cookie) på datamaskinen din. Denne informasjonskapselen forteller systemet vårt at du er logget inn til klokken 06.00 påfølgende mandag, eller til du selv trykker på «logg ut». Vi lagrer ikke opplysninger knyttet til bruk av informasjonskapsler, og deler ikke opplysninger med tredjeparter.