Olje og gass

NGU har et nært samarbeid med oljeindustrien for å kartlegge kontinentalsokkelens oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass.
Eksempel på seismisk tolkning av sokkeloppbyggingen utenfor Midt-Norge. Figur: Dag Ottesen

NGU har gjennomført flere forsknings- og kartleggingsprosjekter i samarbeid med oljeindustrien, der fokus har vært på de kvartære sedimentene avsatt i løpet av istiden, dvs. de siste 3 millioner år.