Olje, gass og kull

Til tross for sitt organiske opphav regnes de fossile brenslene, olje, gass, kull og torv til energimineralene. Av disse er kull den desidert viktigste bidragsyteren til produksjon av elektrisitet på verdensbasis.
Kullet alene står som kilde for ca 40 % av verdensproduksjonen av elektrisitet, etterfulgt av elektrisitet fra naturgass (~20 %) og olje (6,5 %).

NGU har tradisjonelt sett jobbet lite mot de fossile energimineralene i en ressurssammenheng. Derimot jobber NGU med både geofysiske målinger og platetektonikk, noe som er til nytte for petroleumsvirksomheten. NGU har også samarbeidet med Store Norske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard.