Nye Trøndelag: Programmet

Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.

Her er foredragene i opptak

Tirsdag 6. februar

10.30  Registrering

11.00  Velkommen til NGU-dagen og 160-årsjubileum, v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU

11.40  Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Innlederne: Smelror, Almlid

12.00  Bevertning

GRØNT SKIFTE

Vi trenger nye og flere mineraler for å bygge et grønnere samfunn.

12.30  Den grønne steinalder, v/generalsekretær Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri

12.50  Mineraler, materialer og grønn teknologi, v/lagleder Henrik Schiellerup, NGU og instituttleder Jostein Mårdalen, NTNU

13.10  Verdifulle ressurser: Hvordan bygge kortreist, v/lagleder Kari Aslaksen Aasly, NGU

13.30  Finner vi framtidas mineraler i Trøndelag? v/avdelingsdirektør Tom Heldal, NGU

13.50  Løsmasser til glede og besvær, v/lagleder Astrid Lyså, NGU

14.10  Geokjemi og biogjødsel for et smartere landbruk, v/fagansvarlig Jon A. Svenningsen, Global Green Energy AS (GGE) og forsker Clemens Reimann, NGU

Grønt skifte: Gammelsæter, Schiellerup, Mårdalen, Aslaksen Aasly, Heldal, Lyså, Svenningsen og Reimann.

14.30  Bevertning

BLÅ VEKST

Mer effektive og miljøvennlige marine næringer krever kartlegging.

15.00  Det verdifulle havet, v/direktør Ingrid Schjølberg, NTNU Havrom

15.20  Blå vekst i Trøndelag – hva trenger næringen? v/seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

15.40  Marine grunnkart: Noe for Trøndelag? v/lagleder Reidulv Bøe, NGU

16.00  Robotene lyser opp havrommet, v/forsker Terje Thorsnes, NGU

16.20  Skjellet forteller laksens historie, v/lagleder Belinda Flem, NGU og samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik, SalMar

16.40  Avslutning, v/regiondirektør Tord Lien, Næringslivets Hovedorganisasjon Trøndelag

Blå vekst: Schjølberg, Sandberg, Bøe, Thorsnes, Flem, Skjærvik og Lien.

18.00  Middag på NGU

Kunstnerisk innslag ved Trøndernes Mandssangforening: Trøndernes Mandssangforening ble stiftet 7. mars 1858 på Erichsens konditori her i Trondheim. I 160 år har koret vært i kontinuerlig drift og er et av de eldste korene i landet. Koret har i dag 55 aktive sangere i alderen 25 til 75 år.


Onsdag 7. februar

DIGITALISERING

Hvordan kan digitalisering og samspill sørge for økt samfunnsnytte?

09.00  Nye Trøndelag skaper historie, v/fylkesordfører Tore O. Sandvik,Trøndelag fylkeskommune

09.10  Digitalisering og smarte byer, v/rådmann Morten Wolden, Trondheim kommune

09.30  Digitalisering, dataøkosystem og statens rolle, v/rådgiver Gjermund Lanestedt, Agenda Kaupang

09.50  Undergrunnsprogrammet skaper verdier, v/forsker Hans de Beer, NGU

10.10  Hvorfor trenger vi en nasjonal database for grunnundersøkelser? v/forsker Inger-Lise Solberg, NGU og seksjonsleder Roald Aabøe, Vegdirektoratet

Digitalisering: Sandvik, Wolden, Lanestedt, de Beer, Solberg og Aabøe.

10.30  Kaffe  

11.00  Trøndersk berggrunn -  digitalisering gir bedre arealplanlegging, v/forsker Espen Torgersen, NGU

11.20  Trøndersk landskap overvåkes fra verdensrommet, v/forsker Marie Keiding, NGU

11.40  Laser leser trøndersk terreng, v/forsker Fredrik Høgaas, NGU

Digitalisering: Torgersen, Keiding og Høgaas

12.00  Bevertning

 
POLITISK KVARTER

12.30  Nye Trøndelag, grønt skifte, blå vekst og digitalisering v/statssekretær Magnus Thue, NFD

12.40  Trønderske ungdomspolitikere i panelsamtale v/Vegard Frøseth Fenes (Sp), Alida Johanne Domaas (SV), Bjørn Vidar Veiseth (Ap), Knut Øye Brandsås (V), Line Ingebrigtsen Fjørstad (MDG) og Sindre Nilsskog (H). Ordstyrer er kommunikasjonsmedarbeider Filip Gundersen, NGU

Politisk kvarter: Thue, Frøseth Fenes, Domaas, Veiseth, Brandsås, Fjørstad, Nilsskog og Gundersen.


OPPSUMMERING/AVSLUTNING

13.20  Oppsummering og avslutning, v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU

Smelror.

13.30  Lunsj