Nye geokjemiske data fra Trøndelag

NGU presenterer nye resultater for kjemisk analyse av mineraljord fra 462 lokaliteter i den sørlige delen av Trøndelag.
Bildet er hentet fra feltarbeid med innsamling av jordprøver i Femundsmarka. Foto: Ane Bang-Kittilsen

Feltarbeidet ble gjennomført i 2018 og 2019.

Her finner du rapporten med beskrivelse av prøvetaking og datakvalitet

I vår geokjemidatabase finner du data for nedlastning

Data for kjemien i mineraljorda fra nordligere deler av Trøndelag er publisert tidligere i NGU rapport 2014.047.

Kartet gir en oversikt over prøvestedene med et eksempel på antimon i mineraljord etter kongevannekstraksjon.