Norske Geoparker

Det finnes mange lokale initiativer som kalles geoparker, fordi tittelen ikke er beskyttet. Noen av dem kan i framtiden bli UNESCO globale geoparker, andre kan bli nasjonale geoparker som kalles Norske Geoparker.
Fra Lyngen i Troms. Foto: Rolv Dahl

Norske Geoparker er et tilbud om å utvikle steder etter samme prinsipper som UNESCOs globale geoparker, men med en lavere terskel og et nasjonalt system for godkjenning, veiledning og kvalitetssikring.

Norske Geoparker kan være et steg på veien til UNESCOs globale geoparker, men det kan også være et selvstendig konsept, som krever mindre ressurser.

Kriterier

En norsk geopark er et avgrenset, klart definert og sammenhengende område, som inneholder geologisk verdifulle steder av regional og/eller nasjonal betydning.

Flere detaljer om kriterier for deltakelse i Norske Geoparker, mer informasjon om søknadsprosessen, selve søknaden og forpliktelser knyttet til tilbudet, kan leses i dokumentet Norske Geoparker (lenke i spalten til høyre).

Søknader sendes til Norsk komité for geoparker og geoarv, ved sekretariatet, NGU, innen 31. mars hvert år.

Kontakt koordinator for Norsk komité for geoparker og geoarv - Pål Thjømøe, tlf.: +47 91 78 25 94