Norsk komité for geoparker og geoarv

Den 16. juni 2014 samlet deler av det norske geofagmiljøet seg i Norsk komité for geoparker og geoarv. Komiteens representanter kommer fra følgende institusjoner:
Fra Magma UNESCO Global Geopark i Rogaland.
 • Norges geologiske undersøkelse, NGU
 • The European Association for the Conservation of the Geological Heritage, Progeo 
 • Norsk Geologisk Forening, NGF
 • UNESCO Globale geoparker fra Norge (en representant fra hver geopark)
 • Naturhistoriske museer
 • Universiteter og høgskoler med geofaglige miljøer
 • Miljødirektoratet
 • Innovasjon Norge
 • Den norske UNESCO-kommisjonen (observatør)

Geoparker som aspirerer til UNESCO globale geoparker kan delta i styremøter, men har ikke stemmerett

Norges geologiske undersøkelse lenge har arbeidet med formidling av geologi for reiseliv, skoleverk og forvaltning og har tatt et initiativ for å støtte geopark-ideer som bidrar til at flere steder fokuserer på geologi og tar være på denne opplevelsesressursen. Norsk komité for geoparker og geoarv skal videreutvikle og styrke nasjonal satsing på geologisk mangfold. Samtidig er det mange initiativ rundt i landet som har etablert seg eller vil etablere seg som geoparker.

Per i dag finnes det tre UNESCO globale geoparker i Norge - Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, Magma UNESO Global Geopark og Trollfjell UNESCO Global Geopark. Geopark Sunnhordland skal søke om UNESCO Global Geopark-status, og Fjordkysten har søkt om geoparkstatus. Fra flere andre steder i landet har det kommet lokale initiativ med forslag til geoparker, bl.a. Geopark Nord, Rondane, Mjøsregionen og Saltdal.

Komiteens tre hovedoppgaver er:

 1. Samarbeid i det norske geofag-miljøet om begrepet geologisk arv
 2. Hjelp og kvalitetssikring av norske geoparksøknader
 3. Etablering av geoparknettverk og utvikling av kriterier for medlemskap i et nasjonalt nettverk - Norske Geoparker.

Norges geologiske undersøkelse fungerer som sekretariat for komiteens arbeid. Komiteen har også en koordinator som holder kontakt med UNESCO Globale Geoparker.

Videre skal komiteen jobbe med:

 • Kvalitetssikring av søknader til globale geoparker
 • Forvalting, karakteriserings- og verdikriterier for geosteder (geosites) i Norge
 • Promotering av geologisk mangfold i fagmiljø og samfunn (blant annet på Geologiens Dag)
 • Politisk forankring av betydningen av geologisk mangfold
 • Pedagogiske sider ved formidling av geologisk mangfold
 • Koordinering av ekspertgrupper som skal jobbe med felles prosjekter i geoarv og geologisk mangfold
 • Samling av erfaring fra andre lands arbeid med geologisk mangfold

To ganger i året gir komiteen ut et nyhetsbrev for å fortelle om viktige og interessante aktiviteter, prosjekter og møter. Første nyhetsbrev ble sendt ut i 2014 og alle numre kan lastes ned fra våre nettsider. Meld deg på nyhetsbrev her.

Kontakt koordinator for Norsk komité for geoparker og geoarv - Pål Thjømøe, tlf.: +47 91 78 25 94