Norges geologi

Isen har herjet hardt med det norske fjordlandskapet. Prekestolen på nordsiden av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappet toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.

Vi er kanskje vant til å se på landskapet rundt oss noe som alltid har vært der. Når verden plasseres i et geologisk tidsperspektiv, ser vi enorme forandringer. Da blir det vakre, norske fjordlandskapet bare som en døgnflue å regne.

Norge ble til 

NGUs geologer kartlegger landet vårt og forvalter kunnskapen om hvordan Norge ble til. De forsker på vekselvirkningen mellom indre, oppbyggende krefter og ytre, nedrivende krefter.

Jordskorpa er et tynt, hardt skall som flyter over jordas mantel på mange plater. I sprekkene oppstår det jordskjelv og vulkaner hvor magma, eller smeltemasse, strømmer opp, og danner nye fjell og formasjoner. Jordskorpeplatene kan også kollidere, folde seg sammen og reise seg til høye fjell.

Bilde: Preikestolen i Rogaland. Foto: Andreas Gruhle, VisitNorway
Bilde: Preikestolen i Rogaland. Foto: Andreas Gruhle, VisitNorway.

Alt rives ned

På utsiden tar klimaet hånd om nedbrytingen. Vind, vann og is eroderer og bryter ned både fjell og land, og transporterer materialet ut i havet.
 
Alt som bygges opp blir revet ned igjen. Dagens norske fjell er rester av gamle fjellkjeder, som er blitt erodert ned til havnivået og senere hevet.