Norge gjennom tidene

For 400 millioner år siden, lå Norge plassert i tropene. Med tiden, har Norge sakte beveget seg nordover.
Wilson Syklusen i Nord Atlanterregionen. Illustrasjon etter Wilson (Nature 211, 1966) og Buiter og Torsvik (Gondwana Research 26, 2014).

Bevegelser i jordens tektoniske plater har over millioner av år forårsaket flyttingen av Norge på jordoverflaten. For flere hundre millioner år siden befant Norge seg på ekvatoriale breddegrader, hvor tropiske forhold førte til en overflod av organisk materiale.

Under Jura-tiden ble mye av dette organisk materiale som er samlet på havbunnen, dette har man funnet igjen senere. Siden har Norge beveget seg sakte nordover til dagens plassering.

Ved hjelp av globale platemodeller, kan vi spore plasseringen av Norge gjennom tid, og vi kan visualisere Norges platetektoniske historie og dets interaksjon med andre kontinenter.

I den geologiske fortid, ble Norge skilt fra Grønland ved Iapetushavet. Dette havet ble stengt ved subduksjon, og førte til en kollisjon mellom Norge og Grønland for 425 millioner år siden. Kollisjonen dannet den kaledonske fjellkjeden, som fortsetter inn i Appalachene i Nord-Amerika.

Forskere ved NGU har studert den platetektoniske historien i Norge med fokus på dannelsen av den kaledonske fjellkjeden, adskillelsen mellom Norge og Grønland, og utvikling og strukturer i den norske oppsprukkede kontinentalmarginen.

Norges langsomme vandring mot nord siden karbon er illustrert ved hvilken breddegrad Norge har ligget på.
Basert på data fra Torsvik og Cocks, "Earth History and Palaeogeography", Cambridge University Press, 2016