Nordsjøen og Norskehavet

NGU har lansert et flymagnetisk rekartleggingsprogram av Norskehavet og Nordsjøen med midler fra petroleumsindustrien og statlige institusjoner.

En integrert tolkning som kombinerer seismikk, potensialfelt og varmestrømsdata forbedrer den geologiske og strukturelle kunnskapen om sokkelen. NGU gjennomfører også et nytt forskningsprosjekt på neotektonikk i overgangen mellom land-sokkel i Nordland.

 


Kontakt
Relatert innhold
Se også