NGU-skolen

Her på NGU-skolen finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skolen fordi innholdet som ligger her kan brukes av skoler, men også fordi det er nyttig for personer som bare vil lære litt om geologi. Vi håper du finner innholdet her interessant.