Naturstein i Trondheim

Noen geologer klarer ikke å holde seg unna faget selv midt i byen under lørdagshandelen. Det er jo så mye fin stein i bygningene!
Trondheims mest kjente steinbygning - Nidarosdomen.

Dette har resultert i en liten sidegren av faget som vi kan kalle "Bygningenes geologi".

I stor takknemlighet til arkitekter og byggherrer gjennom tusen år, feirer Natursteinslaget NGUs 150-årsjubileum med en serie av geologiske godbiter i Trondheims arkitektur.

Sidene er satt sammen av Tom Heldal og Natursteinslaget, med inspirasjon og hjelp fra Per Storemyr (sporadisk NGU-er), Fredrik Chr. Wolff (pensjonert NGU-er), Lisbeth Alnæs (SINTEF) og Øystein J. Jansen (Bergen Museum).

Andre kilder om Trondheims arkitektur og naturstein i norske bygninger:

  • Andersen, T. (web): Geologien i sentrum - geologiske byvandringer i Oslo. http://folk.uio.no/toanders/
  • Bredal, D. 2007: Steinriket Norge. Byggeskikk til begeistring. Hathon Forlag, 356 s.
  • Heldal, T. & Jansen, Ø. J. 2000: Steinbyen Bergen. Fortellingen om brostein, bygg og brudd. Nord4 Forlag, 200 s.
  • Ringbom, S. 1987: Stone, Style and Truth: The vogue for natural stone in Nordic architecture 1880-1910. Finska Fornminneföreningens Tidsskrift 91, 269 s.
  • Solberg, H. (red.) 1999: Arkitektur i 1000 år: arkitekturguide for Trondheim. Utgitt av Trondhjems Arkitektforening, 257 s.
  • Trømborg, D.  Stein på Stein. Stein som byggemateriale i Norge. Tapir, 181 s.
  • Trøndelag Amatørgeologiske Forening (TAGF)