Naturstein

Naturstein er bergarter som deles opp til plater, blokker og emner av forskjellig slag. De kan benyttes til blant annet kledning av gulv, vegg og tak, murestein og gravmonumenter. Naturstein dekker derfor et stort spekter av produkter - fra polerte kjøkkenbenker i granitt til "gråstein" i en tørrmur.

NGU har en database over norske forekomster av naturstein. Den dekker både forekomster som er i produksjon, forekomster som kan bli produsert i framtiden og forekomster som tidligere ble produsert. Noen av disse har stor historisk verdi. I tillegg til naturstein brukt til bygninger, dekker databasen også "nyttestein" brukt til forskjellige tider; kleberstein til gryter, glimmerskifer til kvernstein og kvartsskifer til brynestein.