Om dataene

NADAG kan ta imot alt fra kun metadata til fulle datasett. Det er derfor stor variasjon i hvor mye data som ligger i databasen. Dette henger delvis sammen med hvilke format data finnes på hos de ulike dataeiere, og hva som er levert.
Data i NADAG inneholder ulike mengder informasjon.

Se oppbyggingen av NADAG her.

Det beste er når vi får inn fulle datasett, siden de er enklest å gjenbruke. Likevel vil en gammel, analog, geoteknisk datarapport kunne si noe om grunnforholdene og brukes som utgangspunkt for videre undersøkelser dersom den er tilgjengelig gjennom NADAG. Alt er bedre enn et tomt kart, og vi har derfor lagt til rette for at data på ulike format skal kunne leveres til NADAG.

Alle data i NADAG hører til et prosjekt (GU), og disse vises som grønne polygoner. Størrelsen på polygonene representerer ikke nødvendigvis hele området som er undersøkt. Dersom det leveres borehull (GB, vises som blå punkter) dannes det automatisk en omsluttende polygon (GU) rundt disse. De som kun leverer GU med/uten rapport kan enten levere en shapefil med polygon for prosjektområdet, eller et representativt punkt. Dersom kun representativt punkt leveres genererer NADAG en liten firkantet polygon med faste mål. Det reelle prosjektområdet kan da være av en helt annen størrelse/form. Det kan finnes overlappende polygon og punkter der det finnes flere datasett.

Her er en oversikt over geotekniske data du kan finne i NADAG, fra mye til lite data (tall henviser til tall på figuren under):

  • Fulle datasett på GeoSuite-format, inkludert datarapport (1)
  • Fulle datasett på GeoSuite-format, uten datarapport (1). Dette kan gjelde noen av leveransene fra Statens vegesen (SVV) hvor datarapporten er svært stor. Rapporten vil da være tilgjengelig fra SVV sitt arkiv som finnes i NADAGs kartinnsyn, i kartlaget «Geotekniske rapporter (SVV)». Dette er «på» som standard når du åpner NADAG, og rapportene sees som små bruke firkanter (4).
  • Datasett levert på andre måter, som inneholder borehull (GB), men i hovedsak metadata. Vil ofte være levert med datarapport (1).
  • Datasett levert på andre måter, uten borehull (GB). Prosjektområdet (GU) er levert som polygon i form av shapefil (2). Kan være med eller uten datarapport.
  • Datasett levert på andre måter, uten borehull (GB). Prosjektområdet (GU) er levert som representativt punkt og NADAG har generert en firkantet polygon med faste mål (3). Kan være med eller uten datarapport.

Husk at man i begge NADAGs kartinnsyn kan skru av og på datasett fra andre typer grunnundersøkelser og vise sammen med de geotekniske dataene som ligger i selve databasen.