Nedlasting av data

Geotekniske rapporter og vedlegg til prosjektområder (GU) og borehull i NADAG kan fritt lastes ned som .pdf-filer eller lignende.
Kartutsnitt over borehull og grunnundersøkelser
Alle data i NADAG kan lastes ned gratis.

For nedlasting av selve de geotekniske data i NADAG kan man foreløpig kun gjøre dette på GeoSuite-format. Dette gjelder data som er levert til NADAG på dette formatet. For å åpne denne type data må man ha GeoSuite-programvare. Når man laster ned data på GeoSuite-format må man opprette en brukerkonto i GeoSuite Cloud for å få tilgang til data. Dette er kostnadsfritt og gjøres her.

Nedlastingsløsningen videreutvikles slik at man skal kunne laste ned:

  • Alle data på GeoSuite-format
  • Alle data på andre format, f.eks. SOSI, Shape, FGDB m.m.

Selv om det legges til rette for nedlasting på andre format, vil datainnholdet begrense hva og hvor mye som kan lastes ned. F.eks. vil ikke alt innholdet i data som er levert på GeoSuite-format være mulig å få ut på SOSI-format.

Det blir laget to produktspesifikasjoner for data i NADAG. Den ene representerer hele datamodellen, mens den andre er en mer GIS-tilpasset produktspesifikasjon hvor fokus er på de geografiske objektene med metadata.

NADAG kan også brukes som WMS i GIS-verktøy.