Murestein

Murestein utgjør grovt formatterte steinblokker som benyttes i tørrmurer av forskjellig slag. Flere bergartstyper benyttes til formålet, men helst dem som lett kan spaltes i plater og rektangulære stykker.
Murestein og kvartsskifer fra Oppdal. Foto: Minera AS.

Stein til muring har lange tradisjoner i Norge, steingarder, forstøtningsmurer, grunnmurer. På slutten av 1990-tallet ble denne tradisjonen revitalisert. Man fant ut at det var både penere, billigere og bedre å bygge forstøtningsmurer av stein enn betong. Derfor har produksjon av tørrmurstein tatt seg vesentlig opp, og i dag leverer mange titalls steinbrudd over hele landet til vegprosjekter, byrom og til private kunder i hus og hytte.

Dette gir også en miljøgevinst. Mye av muresteinen kommer fra skiferbrudd. Nå er det ikke bare tynne plater som kan utnyttes, men også tykkere blokker som tidligere ble skrotet.

For god murestein er det viktig at bergarten har god kløv (kan splittes langs sjikt og lag) og at det er et gunstig mønster av vertikale sprekker vinkelrett på hverandre slik at naturen sjøl gir mest mulig pene og firkantete blokker som løsner når berget sprenges. De fleste gode muresteinforekomster i Norge finner vi i kvartsskifer (slik som Oppdalskifer), gneis og sandstein.  

Ideele muresteinsforekomster. Granitt og gneis til venstre, skifer til høyre.
Ideele muresteinsforekomster. Granitt og gneis til venstre, skifer til høyre.