Mineralressurser

Mange steiner synes grå og unnselige, men kan ha stor verdi og brukes i et stort antall produkter fra metaller til papir, kosmetikk og plast, kunstgjødsel og mat, glass og keramikk og mye, mye mer. NGU kartlegger og undersøker hvor i Norge man finner de mineralene og bergartene som kan brukes til fornuftige ting, finner muligheter for mineralske ressurser for både nåtid og framtid og bidrar til å sikre at de geologiske ressursene forvaltes på en god og forsvarlig måte.

Foruten byggeråstoffene grus, pukk og naturstein grupperes mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler.

NGU jobber i samarbeid med både offentlig forvaltning og mineralindustri i Norge, samt leteselskaper fra hele verden. Innholdet i både industrimineraldatabasen og malmdatabasen er tilgjengelig på nett (se kart og data). 

Relaterte prosjekter

MINS
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.
MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.