Mekaniske tester

NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
Knust stein - pukk

Testmetodene er standardisert og er gjeldende innenfor EU/EØS området. Metodene gir uttrykk for materialets evne til å motstå knusing (Los Angeles), slitasje (kulemølle og micro-Deval) og polering (PSV). Det stilles krav til materialets knuseegenskaper ved bruk til veg- og betongformål.

Slitasjeegenskapene er spesielt viktig for materiale til bruk i vegdekker pga. bruk av piggdekk (kulemølle). Krav til slitasje stilles også for materiale for bruk i bære- og forsterkningslaget (micro-Deval). For å unngå glatt vegbane med lav friksjon kan steinmaterialets evne til å motstå polering ha en viss betydning (PSV-polished stone value).  

Utstyr til mekanisk testing.
Utstyr til mekanisk testing.