Loggefasiliteter og hjelpemidler

I loggehallen på Løkken finnes et rullebord for borkjerner har kapasitet på 18 standard borkjernekasser (180 meter 36 mm kjerne) av gangen. Personale ved NBPS foretar framhenting fra kaldtlageret og kan legge ut kjernekassene på rullebordet.
Runde og oppsrukkede rør med geologiske prøver ligger i en treeske.

Etter nærmere avtale kan NGUs forskere med spesialkompetanse på de enkelte forekomstenes geologi delta i loggearbeidet.

Videre tilbys:

  • Fluorescensscanning
  • Måling av radioaktivitet
  • In-situ analyser med håndholdt XRF
  • Oppsett for fotografering av kjerner
  • Saging (splitting) av kjerner og mindre prøver
  • Prøveuttak, pakking og forsendelse til analyselaboratorium