Lademoen kirke

Lademoen kirke er faktisk en ”milestein” i norsk steinarkitektur. Dette er den første råkoppkirke utenfor Oslo.
Lademoen kirke en fin februardag.

Adresse: Innherredsveien
Arkitekt: Ole Stein
Byggeår/periode: 1900-1905

Råkopp er altså betegnelsen som ble brukt om råhugget stein med konveks visflate i fasadene. Teknikken hadde klare nasjonalromantiske overtoner (det norske grunnfjellet speiles i bygningene) og var svært populær på begynnelsen av 1900-tallet.

I spesifikasjonene til arkitektkonkurransen ble det satt krav om bruk av ”gråstein” i fasaden. Men, i likhet med mange moderne bygg, var ambisjonene større enn budsjettet. Fundamentet var ikke så godt som det burde være, og heller ikke mureteknikken. Resultatet ble store fuktproblemer inne i kirken.

Den dominerende steintypen i bygningen ser ved første øyekast ut til å være kvartsitt, men ved nærmere ettersyn er den en finkornet, granittisk gneis. Nærmere bestemt fra bruddet Nordaasen nordvest for Lenvik i Agdenes, levert av Trondhjems Aktiestenbrudd.

En annen bergart er brukt i finhugget tilstand rundt dører, vinduer og i gesimsene. Dette er en sandstein, og i noen blokker ser vi en umiskjennelig konglomeratisk sammensetning, det vil si småstein som er sementert sammen. Strukturene i steinen tilsier at det er en undersjøisk sandstein med litt leirinnhold, som ofte betegnes som ”gråvakkesandstein”.

Vi ser videre masse brune prikker i den: dette er rust fra små krystaller av svovelkis spredt i bergarten. Alle disse trekkene sier oss at sandsteinen er i nær slekt med Hovin-sandsteinen, som vi ser i mange trondhjemske bygninger. Men aller mest likhet finner vi med sandsteinen som er brukt i Ilen kirke. Denne er i følge våre kilder fra Stjørdal.

Så vi konkluderer med at bergarten kommer fra et hittil ikke-identifisert steinbrudd i Stjørdal, innenfor de samme geologiske formasjoner som Hovin-sandsteinen. 

Tårnet med fasade i råkopp og finhugget stein rundt vinduer og i gesims.
Tårnet med fasade i råkopp og finhugget stein rundt vinduer og i gesims.
Nærbilde av lenvikgneisen som er brukt i fasaden.
Nærbilde av lenvikgneisen som er brukt i fasaden.

 

Sandstein med konglomeratlag - fra Stjørdal?
Sandstein med konglomeratlag - fra Stjørdal?
Brune rustprikker fra svovelkis er vanlig å se i sandsteinen.
Brune rustprikker fra svovelkis er vanlig å se i sandsteinen.