Laboratorium

NGUs laboratorier støtter institusjonens hovedaktiviteter innen forvaltning og forskning. Laboratorienes kvalitetssystem følger kravene i ISO/IEC 17025 og er akkreditert av Norsk Akkreditering for kornfordelingsanalyser og et utvalg kjemiske analyser av geologisk materiale (Test020). Se lenke til Test20 i menyen til høyre.

Laboratorienes kvalitetssystem følger kravene i ISO/IEC 17025 og er akkreditert av Norsk Akkreditering for kornfordelingsanalyser og et utvalg kjemiske analyser av geologisk materiale (Test020).

NGUs laboratorier har sin opprinnelse i det tidligere Statens Råstofflaboratorium, opprettet i 1917 av V. M. Goldschmidt, med formål å bidra med opplysninger om geologiske ressurser og deres anvendelse. Laboratoriene har ansvar for diverse preparering og forbehandling av ulike geologiske materialer, samt måling av petrofysiske parametre for disse. Ved NGU laboratorier gjøres mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, datering, m.m. Laboratoriene leverer analysetjenester først og fremst til interne kunder, men også for eksterne kunder innen bl.a. mineralogi, sedimentologi, miljøundersøkelser og byggeråstoffer.

For spørsmål, ta kontakt på e-post: lab@ngu.no