Laboratorium

NGUs laboratorium støtter institusjonens hovedaktiviteter innen prospektering, forvaltning og forskning. Laboratoriets kvalitetssystem følger kravene i ISO/IEC 17025 og er akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) og kjemisk analyse (P12) av vann og geologisk materiale under registreringsnummer TEST 020.

NGUs laboratorium (NGU-Lab) har sin opprinnelse i det tidligere Statens Råstofflaboratorium, opprettet i 1917 av V. M. Goldschmidt, med formål å bidra med opplysninger om geologiske ressurser og deres anvendelse. NGU-Lab har ansvar for diverse preparering og forbehandling av ulike geologiske materialer, samt måling av petrofysiske parametre for disse. Ved NGU-Lab gjøres mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester, datering, m.m.. Laboratoriet leverer analysetjenester først og fremst til interne kunder, men også for eksterne kunder innen bl.a. mineralogi, sedimentologi, miljøundersøkelser og byggeråstoffer.

For spørsmål, ta kontakt på e-post: lab@ngu.no