Laboratorier

NGUs laboratorier støtter institusjonens hovedaktiviteter innen forvaltning og forskning. Laboratorienes kvalitetssystem følger kravene i ISO/IEC 17025 og er akkreditert av Norsk Akkreditering for kornfordelingsanalyser og et utvalg kjemiske analyser av geologisk materiale (Test 020).

Lenke til Test 020 finner du her.

NGUs laboratorier har sin opprinnelse i det tidligere Statens Råstofflaboratorium, opprettet i 1917 av V. M. Goldschmidt, med formål å bidra med opplysninger om geologiske ressurser og deres anvendelse. Laboratoriene har ansvar for preparering og forbehandling av ulike geologiske materialer, samt måling av petrofysiske parametre.

Ved NGU laboratorier gjøres mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser, mekaniske tester og datering. Laboratoriene leverer analysetjenester først og fremst til interne kunder, men også for eksterne kunder innen blant annet mineralogi, sedimentologi, miljøundersøkelser og byggeråstoffer.

For spørsmål, ta kontakt på e-post: lab@ngu.no