Kvartsitt

Kvartsitt er omdannet kvartssandstein. Det vil si at bergarten består av vesentlig mineralet kvarts. Derfor er dette en særdeles hard bergart og kun helt unike typer benyttes som naturstein.
Polert plate fuchsittholdig kvartsitt fra Kautokeino, Masikvartsitt.

I sanddyner i ørkenen finner vi ekstremt godt sortert sand der kun de hardeste mineralene har overlevd: kvarts. Slik sand kan også avsettes i sjøen. Når kvartssandstein omdannes under høyt trykk og høy temperatur, får vi kvartsitt. Vi har mye kvartsitt i Norge, og de reneste variantene utvinnes som industrimineral. Kun en type produseres som naturstein. Det er en smaragdgrønn variant fra Kautokeino med et fantastisk foldemønster. Grønnfargen skyldes et kromholdig glimmermineral (fuchsitt). Det skyldes enten at sandsteinen ble "forgiftet" med kromholdige væsker eller at den inneholdt krommineraler da den ble avsatt.