Kritiske mineraler og metaller

Produksjon og bruk av moderne teknologi og bærekraftige fornybare energikilder krever mange ulike mineraler og metaller. Disse kaller vi kritiske mineralressurser eller råvarer (critical raw materials) Regjeringen har bedt NGU om å intensivere kartleggingen av områder som kan være rike på kritiske mineralressurser, og å tilgjengeliggjøre data fra slik kartlegging. Kartleggingen trappes derfor opp i 2023.
Solcellepaneler er eksempler på moderne teknologi som krever kritiske mineraler
Solcellepaneler er eksempler på moderne teknologi som krever kritiske mineraler. Foto: Unsplash/forskning.no

Mobiltelefoner, elbiler, berøringsskjermer, solcellepaneler, vindmøller osv., er eksempler på produkter som krever kritiske råvarer. Norge er rikt på kritiske mineraler og metaller. 

NGU med nøkkelrolle: Regjeringen etablerer hurtigspor for mineralvirksomhet i Norge

Har Norge og Norden nok mineralressurser for det grønne skiftet? 

Regjeringen øremerker 10 millioner kroner til NGU for mineralkartlegging. 
 

De viktigste kritiske mineralressursene i Norge og Norden 

 • Kobolt 
 • Grafitt 
 • Hafnium 
 • Litium 
 • Niob 
 • Platinametaller 
 • Sjeldne jordarter 
 • Silisium 
 • Tantal 
 • Titan 
 • Vanadium
 • Fosfat
 • Kobber
 • Nikkel

Behovet for slike mineralressurser har økt betydelig de siste årene, og ekspertene forventer at etterspørselen kommer til å øke kraftig i framtida. EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials».

Et råmateriale defineres som kritisk hvis det har stor økonomisk betydning og hvis tilgangen eller forsyningen er forbundet med høy risiko.

Alle slike kritiske råmaterialer finnes i geologiske forekomster og krever gruvedrift for å kunne utvinnes. Mange av dem er helt nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet.