Kontinentalsokkelen

I løpet av de siste 20-30 årene har NGU bygd opp stor erfaring med innsamling, prosessering og tolkning av en rekke geofysiske datasett, både på land og til havs.

Våre geofysikere bruker avanserte verktøy for å behandle og tolke data. Innsamling og forskning blir gjennomført i nært samarbeid med industripartnere, og andre institusjoner og universiteter.

Oljeindustrien har ofte behov for informasjon om de dypere deler av kontinentalsokkelen for å forstå grunnleggende prosesser, for eksempel heving, bassengdannelse og temperaturvariasjon gjennom geologisk tid. Kunnskap om slike forhold kommer fram gjennom å integrere seismiske tolkninger med data om gravimetri, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk.