Konglomerat

Konglomerat er forsteinete avsetninger av grus, stein og blokk, med matrix av sand, silt eller leire. Noen konglomeratavsetninger produseres som naturstein.
Polert plate av monomikt breksje fra Askvoll, Black Beauty.

Navnet "konglomerat" kommer av det latinske uttrykket for "blanding". Det forstår vi hvis vi tenker oss en steinur eller rullesteinsstrand som blir forsteinet til konglomerat. Vi finner konglomerat mange steder i Norge, dannet i forskjellige geologiske perioder. De største avsetningene stammer fra devontiden  (416-359 millioner år siden). De ble dannet da den kaledonske fjellkjeden (som kan sammenlignes med Himalaya i dag) ble tæret ned. Det er i slike avsetninger vi har natursteinsproduksjon på konglomerat.

Et konglomerat består av "boller" (rullesteiner og andre steiner som en gang ble avsatt) og "matrix" (grunnmasse av sands, silt og leire mellom bollene). Polymikt konglomerat fører boller av forskjellige bergartstyper. Slik er konglomeratet fra Buskøy i Solund, en fargesprakende samling av masse bergarter. Monomikt konglomerat fører kun en type boller.

Hvis bollene er kantete og ujevne (ikke rullestein altså) er det vanlig å bruke betegnelsen breksje i stedet for konglomerat. En slik monomikt variant av breksje finnes på Værlandet i Askvoll. Her produseres det blokker som ofte ender opp som kjøkkenbenker. Bollene er mørk, nesten sorte, mens grunnmassen er mørk brun.