Kleberstein til kirkebygg

Bli med til Stor-Esjeøya i Brønnøy kommune i Nordland. Her finner du et lite lokalt klebersteinsbrudd fra middelalderen.
Området med klebersteinbruddet er en del av Trollfjell Geopark. Foto: Trollfjell Geopark

Lokaliteten ligger i sjøkanten på østsiden av øya, cirka fem kilometer vest-nordvest for Brønnøysund. For å komme deg hit må du bruke båt.

Forekomsten består av en klebersteinssone som er godt synlig i en opptil 10 meter høy skrent, som strekker seg langs sjøen med en tykkelse på omkring tre meter.

Forekomsten ble i sin tid drevet over en lengde på cirka 50 meter i den bratte skrenten langs sjøkanten. Spor etter huggemerker er sterkt forvitret, men stedvis ser vi rektangulære uttaksspor, som tyder på blokkuttak med meisel eller lignende håndredskap.

Total produksjon er vanskelig å anslå fordi mye av skrottippene ligger under vann. Brudd- og terrengformer antyder at det kan ha vært brutt stein i størrelsesorden 100 kubikkmeter. Området er vernet som kuturminne og er en del av Trollfjell Geopark.

Alderen på bruddet er ukjent, men mye tyder på at steinen kan ha vært brukt i middelalderkirken St. Knut ved Tilrem, ei lita grend ved fylkesveg 17 like nord for Brønnøysund. Kirka ble bygget omkring 1350. Tilrem er en gammel markedsplass med marked helt fram til 1939.