API og WMS-tjenester

Her finner du blant annet WMS-adresser fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-programvare. Dette er typisk omtalt som karttjenester.

I tillegg kan du her se på mulige bruksområder for våre data og tjenester, du kan se og laste ned produktark og tegnforklaring, og få tilgang til metadata. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Fagområde Tjeneste Type Beskr. URL Bruksområde Produktark Tegnforklaring Forhåndsvisning Metadata
Maringeologi BWFiskInfoWMS WMS
Maringeologi Marine bunnsedimenter og sedimentasjonsmiljø WMS
Maringeologi Marine geofarer WMS
Maringeologi Marine grunnkart WMS
Maringeologi Marine landformer WMS
Maringeologi Marine landskap WMS
Maringeologi Marine naturtyper WMS
Maringeologi Marin - geofoto WMS
Geokjemi, Maringeolo... Marin - geokjemi WMS
Maringeologi Marin Seismikk og prøver WMS
Maringeologi Modellert havbunnsgeologi WMS
Maringeologi OGC API for Features - Testtjeneste REST
Maringeologi Sannsynlige forekomster av korallrev WMS